Community-retningslinjer

Spreadshirt er først og fremst en åpen plattform. Det betyr at vi gir vår fulle støtte til innhold som fremmer mangfold, inkludering og konstruktiv meningsutveksling. Vi er tilhengere av ytringsfrihet og dens evne til å inspirere og berike mennesker over hele verden, og ønsker å styrke muligheten den gir folk til å kjempe for sin sak. Derfor tar vi sterk avstand fra spredning av diskriminerende, sårende og hatefullt innhold på produkter som selges av oss.

Plattformen vår støttes av et community av kunder, designere og butikkeiere som har én ting til felles: Ønsket om å dele sitt budskap og sine ytringer med verden ved hjelp av personaliserte klær og egendesignet tilbehør. Det betyr også at noen mennesker ser konflikter i innhold som andre oppfatter som problemfritt. Vi er klar over at det til tider kan være vanskelig å skille mellom kontroversielle ideer og onde hensikter – særlig ettersom innholdets sammenheng kan forandre seg.

Derfor har vi laget noen retningslinjer for vårt community. Vi fjerner motiver, kontoer og/eller butikker umiddelbart og permanent fra plattformen dersom de:

 1. er illegale.
 2. sprer hat (hate speech).
 3. oppfordrer til vold.
 4. er pornografiske.
 5. fremmer skadelig og misvisende innhold.

Produkter, motiver eller butikker i disse kategoriene fjernes etter Spreadshirts egen vurdering. Vi forbeholder oss dessuten retten til å fjerne annet sensitivt innhold eller til å begrense synligheten av det, dersom dette skjer av hensyn til barn og unge eller behovene i et mangfoldig community. Dessuten kan kontoer deaktiveres fullstendig, avhengig av hvor grov overtredelsen av community-retningslinjene er.

I noen tilfeller er konteksten rundt et budskap nøkkelen til å forstå det. Vi oppfordrer vårt community til å være på vakt og melde fra om motiver som dere mener er i strid med retningslinjene. Vi tar alle meldinger på alvor, undersøker hvert tilfelle grundig og søker eventuelt råd hos eksperter før vi reagerer.

1. Illegalt

Selvsagt må vi holde oss til lover og regler i de landene vi tilbyr våre tjenester. Illegale motiver, produkter eller butikker fjernes av oss så snart vi blir oppmerksomme på dem.

2. Hatefullt innhold (hate speech)

Vi fjerner motiver, kontoer og butikker fra plattformen hvis vi finner ut at innholdet i dem slik vi oppfatter det angriper mennesker direkte på bakgrunn av:

 • Hudfarge
 • etnisk bakgrunn
 • opprinnelse
 • religiøs overbevisning
 • seksuell orientering
 • kjønnsidentitet eller kjønn
 • alvorlige handikapp eller sykdommer

Dessuten vil vi fjerne innrapportert innhold, kontoer og/eller butikker fra grupper, organisasjoner, politiske partier eller enkeltpersoner som direkte eller indirekte sprer hat mot eller diskriminerer ovennevnte grupper. Dessuten fjerner vi innrapportert innhold som støtter, taler til inntekt for eller begunstiger slike diskriminerende eller hatfremmende grupper, organisasjoner, politiske partier eller enkeltpersoner og deres ideer. Som for alle våre community-retningslinjer er vi avhengige av at dere melder fra om denne typen innhold.

Vi forbeholder oss retten til å tillate satire eller samfunnskritiske kommentarer i forbindelse med slike temaer dersom konteksten er klart forståelig.

Dermed kan folk benytte seg av Spreadshirt for å stille spørsmål ved ideer, institusjoner og skikker ved å uttrykke dette på produkter. Det stimulerer den offentlige samtalen og skaper større felles forståelse.

I noen tilfeller kan mennesker opprette, kjøpe eller selge innhold som kopierer hat, for å vise at slikt finnes og gjøre andre oppmerksomme på det. Hvis dette er tilfellet, forventer vi at intensjonene gjøres tydelige, slik at vi kan vurdere konteksten.

3. Vold

Spreadshirt fjerner rapportert innhold som oppfordrer til vold eller som kan være støtende, fornærmende eller truende for ofre for angrep, katastrofer eller forbrytelser.

I noen tilfeller kan mennesker opprette, kjøpe eller selge innhold som inneholder hat for å fordømme dette og skape bevissthet om det. En slik bruk kan tillates. Vi fjerner innhold som forherliger eller hyller vold.

4. Pornografi

Spreadshirt fjerner rapportert innhold der det pornografiske aspektet står i forgrunnen. Det gjelder særlig i forhold til mindreårige. Vi forbeholder oss retten til å begrense synligheten av seksuelt innhold.

5. Skadelig eller misvisende innhold

Spreadshirt fjerner innhold vi blir oppmerksom på som etter vår mening formidler misvisende eller feilaktige budskap som vi anser som skadelig for offentlig helse og sikkerhet. Vi fjerner dessuten innrapportert innhold som støtter, taler til inntekt for eller begunstiger grupper som sprer skadelig og misvisende innhold.