Generelle forretningsvilkår for markedsplass og Spreadshops

Gjelder fra 02.03.2020

A. Generelt

1. Innhold

I disse forretningsvilkårene fastlegges dine rettigheter og plikter ved bruk av de tjenestene som sprd.net AG («Spreadshirt») stiller til disposisjon for deg som partner.

Disse forretningsvilkårene inneholder våre regler for følgende tjenester:

 • Markedsplass (særlig avsnitt B.)
 • Spreadshop (særlig avsnitt C.)

Hvis du vil bruke våre tjenester, må du samtykke i forretningsvilkårene.

2. Disse begrepene bør du kjenne

«Produkttyper» er produktene våre, uavhengig og farge og størrelse, og uten motiv.

«Motiver» er visuelle designelementer (bilder og/eller tekster) for produktene våre.

«Betegnelser» er beskrivelser og stikkord for de enkelte motivene.

«Markedsplass» er en av våre salgskanaler for produkter, og utgangspunktet for andre salgskanaler, som eksterne netthandelsplattformer (f.eks. Amazon og eBay) og områder for egendesign på våre egne nettsider og i andre partneres Spreadshops. På Spreadshirts markedsplass og eksterne netthandelsplattformer kan kunder velge mellom forskjellige, allerede designede produkter.

I området for egendesign kan kunder designe produkter fritt med personalisert tekst eller med sine egne eller dine motiver ved hjelp av «designverktøyet».

«Spreadshop» er en nettbutikk vi stiller til disposisjon, og som du også kan integrere i nettsider.

«Partnerkonto» er din brukerkonto der du kan administrere dine Spreadshops og motiver. For partnerkontoen mottar du en bruker-ID fra oss.

For «vellykkede salg» vil du motta et honorar fra oss. Vellykket betyr at

 • det er inngått en gyldig avtale om kjøp av et produkt
 • det bestilte produktet er sendt til kunden
 • kunden har betalt kjøpsprisen og betalingen blir ikke trukket tilbake innen 14 dager etter tilsendingen og
 • bestillingen er ikke blitt annullert eller returnert av kunden i henhold til lovbestemmelser eller våre returregler

3. Slik blir du partner

a) Åpne en partnerkonto. For å publisere motiver på markedsplassen og aktivere Spreadshops må du sende oss et fullstendig utfylt registreringsskjema via vårt nettsted, og samtykke i våre forretningsvilkår. Så snart motivet ditt er publisert eller din Spreadshop er aktivert, er du partner.

b) Du er ansvarlig for partnerkontoen din, og er derfor forpliktet til å angi fullstendige og korrekte opplysninger, og oppdatere disse ved endringer. Det inkluderer særlig opplysninger om deg som person, om utbetaling av honorar og om den skattemessige håndteringen av det. Vi trenger også en gyldig e-postadresse for å kommunisere med deg.

c) Før du sender inn registreringsskjemaet, kan du kontrollere at opplysningene er korrekte, og eventuelt redigere dem med korrekturmulighetene som står til rådighet. Dersom vi har berettiget tvil om riktigheten av de opplysningene du har angitt eller annen informasjon du har gitt oss, forbeholder vi oss retten til å holde tilbake avregninger og betalinger til deg inntil det har blitt klarhet i dette. I den grad det er nødvendig blir de opplysningene du har angitt offentliggjort, f.eks. i firmainformasjon-seksjonen i din Spreadshop.

d) For kontraktinngåelse står per i dag følgende språk til rådighet: Tysk, engelsk, fransk, spansk, nederlandsk, italiensk, norsk, svensk, dansk, polsk og finsk

4. Vårt forhold til kunden

Vi er kundenes kontraktspartner, slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om dine motiver og Spreadshops.

Vi tar hånd om for eksempel produksjon, levering og kundeservice. Derfor kan vi også avvise bestillinger som ikke lever opp til våre tekniske og organisatoriske krav. Det samme gjelder dersom vi har mistanke om at bestillinger er i strid med lovbestemmelser eller tredjeparts rettigheter.

For å sikre problemløs behandling av bestillinger, foregår kommunikasjonen med kunden kun med oss.

5. Din partnerkonto

a) a) Vi lagrer de opplysningene du har angitt, innholdet i din partnerkonto og de innstillingene du har foretatt for markedsplassen og dine Spreadshops. I partnerkontoen kan du se hvilken informasjon det er snakk om. Også disse vilkårene har vi lagret; du finner dem på https://www.spreadshirt.no/generelle-forretningsvilkar-C10183. For øvrig lagrer vi ikke kontraktteksten etter at kontrakten er inngått.

b) På din partnerkonto finner du en oversikt over dine honorarer for vellykkede salg.

c) Du må behandle tilgangsopplysningene (e-postadresse og passord) til partnerkontoen din fortrolig, og oppbevare dem slik at ikke andre kan få kjennskap til dem. Ikke bruk tilgangsopplysningene til partnerkontoen for andre nettsteder eller tjenester. Hvis du har mistanke om at andre kan ha fått kjennskap til tilgangsopplysningene, må du straks endre passordet ditt og informere oss.

d) Med uregelmessige mellomrom sender vi deg informasjon og tips for dine Spreadshops og/eller for markedsplassen per e-post («partner-nyhetsbrev»). Du kan når som helst stanse abonnementet på partner-nyhetsbrevet. Vær oppmerksom på at du fortsatt vil motta informasjon som er relevant for kontrakten per e-post.

B. Bestemmelser for markedsplassen

1. Slik fungerer markedsplassen

a) I partnerkontoen din kan du laste opp motivene dine til Spreadshirt og designe produktmaler med dem. For at motivene dine skal være enkle å finne på våre salgskanaler, må du gi dem passende betegnelser.

Deretter kan du publisere motivene dine på markedsplassen.

b) Dra nytte av flere salgskanaler: Motiver du har publisert på markedsplassen kan vi tilby via andre salgskanaler som f.eks. eksterne netthandelsplattformer (f.eks. Amazon og eBay) og i områder for egendesign på våre egne nettsider og i andre partneres Spreadshops.

c) Motiver og produktmaler du stiller til disposisjon på markedsplassen, kan individualiseres ved bruk av våre tjenester innenfor rammen av de tekniske mulighetene; f.eks. kan det være mulig å endre størrelse og farge.

2. Ditt honorar for salg på markedsplassen

a) Grunnlaget for beregning av honoraret er «motivprisen».

aa) For hvert motiv du stiller til disposisjon vil kundeprisen for et produkt med dette motivet øke med motivprisen. Hvis det samme motivet brukes flere ganger på ett produkt, beregnes motivprisen kun én gang.

bb) Motivprisen avhenger av

 • hvilken type produkt motivet ditt befinner seg på, og
 • den salgskanalen kunden benytter seg av.

En oversikt over motivprisene for de forskjellige produkttypene og salgskanalene finner du her: https://help.spreadshirt.com/hc/no/articles/360011404220

b) Ditt honorar
Ved et vellykket kjøp av et produkt med ditt motiv på mottar du den relevante motivprisen fratrukket den lovbestemte merverdiavgiften som påfaller for motivprisen ved salg og levering av produktet til kunden. Høyden på merverdiavgiften ved et vellykket salg kan avhenge av leveringslandet og andre faktorer som påvirker merverdiavgiften ved salget.

c) Økt salg takket være salgsfremmende tiltak

aa) Spreadshirt gjennomfører regelmessig salgsfremmende tiltak, og tilbyr kundene f.eks. rabatter på porto og forsendelse for bestillinger eller på kundeprisen for alle elle enkelte produkter i en bestilling (rabattkampanjer).

bb) Kostnadene for rabatter på porto og forsendelse (f.eks. fri frakt) overtar Spreadshirt selv, og dette påvirker derfor ikke ditt honorar.

cc) Hvis kunden får rabatt på kundeprisen for alle eller enkelte produkter i en bestilling, reduseres også din andel av honoraret for motivet i denne bestillingen.

Ved prosentrabatt (inkludert mengderabatt) reduseres honoraret i henhold til den rabatten som gis på hele bestillingen (eksempel: Ved 15 % rabatt på kundeprisen for alle produkter, reduseres også ditt honorar med 15 %).

Ved absolutte rabatter reduseres honoraret i forholdet mellom rabatten og den ikke-reduserte kundeprisen for den totale bestillingen (eksempel: Ved en rabatt på 5 euro på ikke-redusert kundepris for en total bestilling på 50 euro vil ditt honorar reduseres med 10 % (5 euro / 50 euro)).

C. Bestemmelser for Spreadshops

1. Slik fungerer Spreadshops

a) Du kan publisere dine Spreadshops som selvstendige nettsider, eller integrere dem i andre nettsteder.

b) På partnerkontoen finner du forskjellige funksjoner for utforming av dine Spreadshops. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å foreta endringer i Spreadshirts generelle forretningsvilkår for kunder eller annen lovpålagt obligatorisk informasjon (f.eks. opplysningene om personvern).

c) Reklameelementer som vi stiller til rådighet (f.eks. reklamebannere og produktbilder) kan du gjerne bruke for samarbeidet vårt. Vær oppmerksom på bruksvilkårene som er angitt for reklameelementene.

2. Ditt honorar for salg i Spreadshops

2.1. Oversikt

a) Du kan tjene penger på hvert eneste produkt kundene bestiller via din Spreadshop. Hvor mye du tjener, er avhengig av inntjeningsmarginen din. «Inntjeningsmarginen» består av:

 • En basismargin
 • En potensiell suksessbonus

b) Partnerhonorar for et salg beregnes ut fra basismarginen pluss en potensiell suksessbonus, fratrukket eventuelle rabatter og skatter/avgifter.

 • Ditt honorar =
 • Din basismargin
 • + potensiell suksessbonus
 • - eventuelle rabatter på bestillingen
 • - lovpålagt merverdiavgift for bestillingen

c) Du kan også deaktivere honorarer helt for Spreadshopen din.

2.2. Fastlegg basismarginen din

a) Du fastlegger basismarginen for hver produkttype ved at du selv bestemmer kundeprisen for produkttypen (inkludert trykkområdet) innenfor den rammen vi foreslår. Differansen mellom kundeprisen og grunnprisen for produkttypen tilsvarer basismarginen din for denne produkttypen.

 • Basismarginen din = kundeprisen med et trykkområde - grunnprisen

b) Du kan når som helst forandre kundeprisen for hver produkttype igjen. I dette tilfellet forandres basismarginen din i henhold til endringen.

c) Ved et vellykket salg av et produkt i Spreadshopen din, mottar du den basismarginen du har fastlagt for produkttypen fratrukket den lovpålagte merverdiavgiften som påfaller basismarginen ved salg og levering av produktet til kunden. Høyden på merverdiavgiften ved et vellykket salg kan avhenge av leveringslandet og andre faktorer som påvirker merverdiavgiften ved salget.

2.3. Legge til motiver på andre trykkområder

Du kan også legge til motiver på andre trykkområder på et produkt. Kundeprisen økes i disse tilfellene med ytterligere trykkpriser for hvert trykkområde. Din basismargin for produkttypen forblir den samme.

2.4. Dra nytte av vårt motivmangfold

Du kan også aktivere designverktøyet for din Spreadshop, og dermed tilby kundene muligheten til å designe selv. Hvis du vil, kan kundene velge blant mange motiver fra markedsplassen (se avsnitt B.1.b), og designe produktene med disse motivene når de bruker designverktøyet.

Hvis du aktiverer designverktøyet, forblir din basismargin for produkttypen den samme, men det kan oppstå senere endringer på kundeprisen:

a) Hvis kunden designer et produkt med flere trykkområder, økes kundeprisen for produktet med ytterligere trykkpriser for hvert trykkområde.

b) Hvis kunden designer et produkt med et motiv fra markedsplassen, øker kundeprisen for produktet med den enkelte motivprisen (se avsnitt B.2.a).

c) Hvis kunden bestiller et produkt uten trykk, må det ikke betales noen trykkpris for produktet, og prisen reduseres tilsvarende.

2.5. Dra nytte av suksessbonusen

a) Jo flere produkter som bestilles i Spreadshops i din partnerkonto, jo mer kan du tjene!

Mange av våre produkter (se her, heretter kalt «volumprodukter») teller med i beregningen av suksessbonusen.

b) Avhengig av antallet volumprodukter som selges via Spreadshops i din partnerkonto innenfor en kalendermåned, reduseres grunnprisene for alle volumprodukter til den enkelte «volumprisen» for deg i denne kalendermåneden. Her finner du en oversikt over månedlige salgstrinn og volumpriser.

Suksessbonusen for salg av et volumprodukt beregnes på grunnlag av differansen mellom volumprisen og grunnprisen for et volumprodukt.

 • Suksessbonus = grunnpris – volumpris

c) For salgstrinnene gjelder alle volumprodukter som bestilles av kunder innenfor en kalendermåned, og der senest 14 dager etter denne kalendermånedens utløp

 • betalingen for det bestilte produktet har nådd oss
 • det bestilte produkter er sendt ut, og
 • det bestilte produktet ikke er returnert til oss på grunnlag av lovbestemmelser eller våre returregler.

d) Ved vellykket salg av et volumprodukt via en Spreadshop mottar du en tilsvarende suksessbonus fratrukket eventuell lovpålagt merverdiavgift som påfaller for suksessbonusen ved salg og levering. Høyden på merverdiavgiften ved et vellykket salg kan avhenge av leveringslandet og andre faktorer som påvirker merverdiavgiften ved salget.

2.6. Dra nytte av salgsfremmende tiltak i form av prisrabatter for kunder (rabattkampanjer)

a) Velg om du vil delta i rabattkampanjer
Du kan selv velge om du vil delta i rabattkampanjer for din Spreadshop og i hvilken form du vil delta:

 • Du kan utelukke all deltakelse i rabattkampanjer. Du deltar ikke i noen rabattkampanjer. Basismarginen din blir i så fall uendret.
 • I partnerkontoen din kan du også bestemme
  - å delta i alle rabattkampanjer som Spreadshirt foreslår, eller
  - å bare delta i visse rabattkampanjer.
 • Dessuten kan du selv velge tidspunktet for når en rabattkampanje skal gjennomføres innenfor en tidsramme vi foreslår.

b) Rabattkampanjens virkning på ditt inntjeningsmargin

aa) Kostnadene for rabatter på porto og forsendelse (f.eks. fri frakt) overtar Spreadshirt selv, og dette påvirker derfor ikke din inntjeningsmargin.

bb) Hvis kunden får rabatt på kundeprisen for alle eller enkelte produkter i en bestilling, reduseres også din inntjeningsmargin for denne bestillingen.

Ved prosentrabatt reduseres inntjeningsmarginen i henhold til den rabatten som gis på hele bestillingen (eksempel: Ved 15 % rabatt på kundeprisen for alle produkter, reduseres også din inntjeningsmargin med 15 %).

Ved absolutte rabatter reduseres inntjeningsmarginen i forholdet mellom rabatten og den ikke-reduserte kundeprisen for den totale bestillingen (eksempel: Ved en rabatt på 5 euro på en ikke-redusert kundepris for en total bestilling på 50 euro reduseres inntjeningsmarginen din med 10 % (5 euro / 50 euro)).

3. Samspill som felles ansvarlige i henhold til art. 26 i EUs personvernforordning (GDPR)

3.1. Oversikt

De følgende avsnittene fastlegger hvilke forpliktelser i EUs personvernforordning (GDPR) som må oppfylles av hvilken part (du eller Spreadshirt) når du aktiverer din Spreadshop.

Disse forpliktelsene referer særlig til vern av rettigheter for berørte personer iht. art. 12-23 i EUs personvernforordning (GDPR) og informasjonsplikter iht.art. 13, 14 i EUs personvernforordning (GDPR).

Hvis det ikke gjøres avvikende bestemmelser, gjelder begrepsbestemmelsene iht. art. 4 i EUs personvernforordning (GDPR).

3.2. Funksjoner og relasjoner mellom de felles ansvarlige og berørte personer

Ved å aktivere en Spreadshop, innleder du behandling av personlige opplysninger fra Spreadshirts side.

For å muliggjøre Spreadshirts behandling av opplysninger, er du ansvarlig sammen med Spreadshirt.

Det felles ansvaret med deg omfatter bare prosessen(e) med behandling av personlige opplysninger der du faktisk bestemmer over mål og midler:

 • Når du aktiverer en Spreadshop, omfatter det felles ansvaret kun innhenting av personlige opplysninger fra brukere av denne Spreadshopen.
 • Hvis du integrerer en Spreadshop i din egen nettside, omfatter det felles ansvaret dessuten videreformidling av personlige opplysninger til oss.

Spreadshirt har fortsatt eneansvaret for bearbeiding av personlige opplysninger ved kjøp i en Spreadshop, bestillingsavvikling og kundeservice.

3.3. Felles bestemmelse av mål og midler for behandlingen

a) Du og Spreadshirt bestemmer i fellesskap mål og midler for behandlingen («felles behandling»). Omfanget av fellesbehandlingen er gitt i avsnitt C.3.2. i disse forretningsvilkårene.

b) Behandlingsaktiviteter som ikke følger bestemmelsene for mål og midler, er ikke å anse som felles behandling.

3.4. De felles ansvarliges oppgaver og medvirkningshandlinger

a) Oppfyllelsen av personvernrettslige bestemmelser er fordelt slik:

aa) Spreadshirt er ansvarlig for å oppfylle informasjonsforpliktelsene overfor berørte personer iht. art. 13, 14 i EUs personvernforordning (GDPR) i forbindelse med den felles behandlingen.

bb) Spreadshirt er ansvarlig for å bearbeide personvernrettslige henvendelser fra berørte personer iht. kapittel III i EUs personvernforordning (GDPR) som gjelder den felles behandlingen av personlige opplysninger i en Spreadshop. Hvis du mottar forespørsler fra berørte personer, må du videresende disse til Spreadshirt (privacy@spreadshirt.net) umiddelbart, og senest innen 3 virkedager etter de mottas.

cc) Spreadshirt er ansvarlig for å undersøke disse, og om nødvendig melde fra om personvernrettslige hendelser iht. art. 33, 34 i EUs personvernforordning (GDPR) som gjelder personlige opplysninger fra den felles behandlingen. Hvis du direkte eller via andre blir kjent med forhold som – uavhengig av den berørte personens faktiske risiko – kan begrunne en meldeplikt iht. art. 33, 34 i EUs personvernforordning i forbindelse med felles behandlede opplysninger («potensiell personvernhendelse»), må du informere Spreadshirt på e-post til privacy@spreadshirt.net umiddelbart, og senest innen 24 timer etter at du blir kjent med hendelsen.

dd) Spreadshirt undersøker om en personvern-konsekvensanalyse er påkrevet for den felles behandlingen, og vil oppfylle de lovpålagte forpliktelsene dette medfører.

b) Du forplikter deg til å støtte Spreadshirt med å innfri forpliktelsene i avsnitt C.3.4.a) og stille all informasjon som trengs for dette til rådighet for Spreadshirt.

c) I alle andre tilfeller oppfyller hver av partene sine forpliktelser iht. EUs personvernforordning (GDPR) selv.

3.5. Innbyrdes informasjonsforpliktelser

a) Du og Spreadshirt meddeler hverandre informasjon i rett tid hvis dette kreves for at den andre parten skal kunne oppfylle oppgaver eller medvirkningshandlinger, særlig når det gjelder endringer som gjelder den felles bearbeidingen.

b) Ved eventuelle kontrolltiltak fra en personvern-tilsynsmyndigheter eller andre typer forespørsler, etterforskning eller undersøkelser fra personvern-tilsynsmyndigheter eller andre i forbindelse med den felles behandlingen, må du informere Spreadshirt umiddelbart om gjennomføring av kontrolltiltakene.

3.6. Sikkerhet ved behandling av opplysninger

Du og Spreadshirt følger prinsippene for korrekt behandling av opplysninger iht. art. 32 i forbindelse med art. 5 avsnitt 1 i EUs personvernforordning (GDPR) og utfører egnede kontrolltiltak for å sikre at den felles behandlingen alltid skjer i tråd med disse forretningsvilkårene. Du og Spreadshirt forsikrer hverandre om at behandlingen av personlige opplysninger skjer på en personvernrettslig forsvarlig og trygg måte.

3.7. Sentralt kontaktorgan for berørte personer

Det sentrale kontaktorganet for berørte personer iht. art. 26 avsnitt. 1 s. 3 i EUs personvernforordning er Spreadshirt.

D. Bestemmelser som gjelder både for markedsplassen og Spreadshops

1. Endringer i produktutvalget

1.1. Nye produkter

Spreadshirt arbeider kontinuerlig med å forbedre og utvide produktutvalget. Begrepet «nye produkter» brukes i det følgende for bruksgjenstander, reklame- og dekorasjonsartikler, særlig klesplagg, sko og hodebekledning; trykkeriprodukter som kort, bilder, plakater og klistremerker; vesker, poser og etuier; paraplyer; servise; beholdere, glassvarer og steingods; puter, gardiner og tepper; leketøy og sportsartikler).

1.2 Tilbud av nye produkter

a) Når nye produkter er tilgjengelige hos Spreadshirt, har Spreadshirt rett til å bruke dine motiver også for de nye produktene i tråd med disse forretningsvilkårene.

b) For nye produkter har Spreadshirt dessuten rett til å i første omgang

 • fastlegge motivprisen for motivene dine på markedsplassen (se avsnitt B.2.a) og
 • fastlegge basismarginen din (se avsnitt C.2.2.) og den potensielle suksessbonusen (se avsnitt C.2.6.) i Spreadshopen din etter en rimelig vurdering ved hjelp av publisering i partnerkontoen.

Ved fastleggingen vil Spreadshirt ta særlig hensyn til salgskanalen, produkttypen og kundeprisen på det nye produktet, samt til motivpriser/basismarginer og suksessbonuser for liknende produkter.

Ved salg på Spreadshirts markedsplass og eksterne netthandelsplattformer vil motivprisen være minst 10 % av kundeprisen for produktet med ditt motiv på, og basismarginen ved salg i en Spreadshop minst XX % av kundeprisen med ett trykkområde. Hvis du er uenig i fastleggingen, kan dette prøves rettslig.

2. Dette bør du vite om honoraret ditt

2.1. Bestillinger via kundekontoen

Kunder kan bestille produkter de allerede har bestilt via kundekontoen sin, på nytt. For ditt honorar ved en slik bestilling er den salgskanalen kunden benyttet ved den forrige bestillingen avgjørende.

2.2 Avregning og utbetaling

a) Avregningen av honoraret ditt forutsetter følgende:
- At dine opplysninger er lagt inn iht. A.3.b), og
- At et aktuelt minimum-tilgodehavende på partnerkontoen din er nådd.
Hvis disse forutsetningene er oppfylt, skjer avregningen månedlig senest på den 15. virkedagen i den påfølgende måneden. Du mottar kun elektroniske avregninger i PDF-format fra oss.

b) Høyden på minimum-tilgodehavende er avhengig av valutaen i partnerkontoen din, og er angitt her.

c) Vi betaler deg det avregnede beløpet i avregningsvalutaen innen 15 virkedager etter avregningen. Vi er også berettiget til å utføre utbetalingen i euro; for eventuell valutaomregning benyttes vekslingskursen fra den tyske sentralbanken (Deutsche Bundesbank).

d) I partnerkontoen din kan du velge en utbetalingsmåte som passer deg. For å kunne motta utbetalinger må du legge inn de påkrevde utbetalingsopplysningene. Du må selv være mottaker av utbetalingene. Hvis det oppstår kostnader fordi det er lagt inn ukorrekte eller mangelfulle utbetalingsopplysninger, må du dekke disse kostnadene.

e) Hvis en utbetaling ikke er mulig, f.eks. pga. ukorrekte utbetalingsopplysninger, annullerer vi avregningen og det avregnede beløpet godskrives partnerkontoen din igjen.

2.3. Merverdiavgift

Partnere som har dokumentert at de er merverdiavgiftspliktige i Tyskland, vil i tillegg til honoraret iht. disse vilkårene motta den lovbestemte merverdiavgiften som påløper. Partneren har ansvaret for å meddele Spreadshirt sin aktuelle status for merverdiavgiftsplikt i Tyskland.

For partnere i andre land vil pålagte skatter/avgifter føres via oss iht. tysk merverdilovs §13b UStG («reverse charge»). Disse partnerne vil motta honorar uten merverdiavgift. Partnere med europeisk merverdiavgift-identifikasjonsnummer er forpliktet å oppgi dette til oss.

2.4. Skattetrekk

a) Hvis du ikke har tilhold i Tyskland, kan honoraret ditt være begrenset skattepliktig i Tyskland. I tilfeller der tysk inntektskattelovs § 50a («Einkommensteuergesetzt», forkortelse EStG) er gjeldende, vil inntekts- og selskapsskatt innkreves i form av skattetrekk.

b) Vi er forpliktet til å foreta skattetrekk for din regning og og vil redusere utbetalingen av honoraret tilsvarende. Skatten som trekkes, rapporteres og innbetales til tyske sentrale skattemyndigheter (Bundeszentralamt für Steuern, BZSt). På forespørsel sender vi deg en skatteattest som følger en offentlig foreskrevet mal. Det er også mulig at ett av følgende unntak gjelder for deg.

c) Tyske skattemyndigheter (BZSt) kan på forespørsel autorisere oss til å anvende en forenklet prosedyre for skattetrekk. Det gjør det mulig for deg å unngå skatt av honoraret ditt i Tyskland, eller skatte med en lavere skatteprosent. For å anvende denne prosedyren må det foreligge en skatteavtale mellom ditt tilholdsland og Tyskland, og andre forutsetninger må være oppfylt. En søknad om deltakelse i denne forenklede prosedyren medfører automatisk at både vi og du samtykker i videreformidling av data til ditt land iht tysk inntektskattelov § 50d avsnitt 5 s. 5 i EStG. Tyske skattemyndigheter kan informere skattemyndighetene i ditt land om betaling av honorar.

d) Hvis de lovmessige forutsetningene er oppfylt, kan du søke tyske skattemyndigheter (BZSt) om helt eller delvis fritak fra skattetrekk. Hvis vi har mottatt en gyldig fritaksattest ved tidspunktet for avregningen av honoraret ditt, vil vi ikke utføre skattetrekk i det gjeldende omfanget.

e) Hvis du i tilfeller som angitt i avsnitt c) eller d) kun er delvis fritatt fra skattetrekk, er vi forpliktet til å foreta skattetrekk for din regning for den gjenværende delen, og vil redusere utbetaling av honoraret til deg tilsvarende. I dette tilfellet vil skatten som trekkes rapporteres og innbetales til tyske skattemyndigheter (BZSt). Hvis det er lovpålagt, kan du på forespørsel motta en skatteattest fra oss som følger en offentlig foreskrevet mal.

3. Ditt innhold og din bruk av våre tjenester

a) Innhold du publiserer ved hjelp av våre tjenester, tilhører deg («ditt innhold»).

Dette gjelder særlig:

 • Motivene du stiller til disposisjon
 • Dine betegnelser og
 • Annet innhold du stiller til disposisjon for dine Spreadshops (f.eks. logo og grafikk).

b) Du er ansvarlig for innholdet ditt. Derfor garanterer du, og forplikter deg til, overfor oss og våre tilknyttede selskaper, rettslige representanter, ansatte og kontraktmedhjelpere (samlebetegnelse «berettigede»), at

 • Ditt innhold
 • Internettsider hvor du integrerer Spreadshops eller produkter
 • Dine reklametiltak for ditt innhold og dine Spreadshops, samt
 • Annen bruk av våre tjenester ikke er i strid med lover eller tredjeparts rettigheter (særlig opphavsrettigheter, personlige rettigheter, merkerettigheter og utvidede opphavsrettigheter). Hvis det stilles krav mot deg i forbindelse med dette, må du informere oss umiddelbart.

c) Vi er ikke forpliktet til å bruke innholdet ditt. Uavhengig av andre bestemmelser i disse forretningsvilkårene har vi til enhver tid rett til å etter eget skjønn avvise publiseringen av innholdet ditt, begrense publiseringen til visse salgskanaler eller avslutte publiseringen.

d) Hvis vi har begrunnet mistanke om at dine handlinger er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, kan vi særlig iverksette følgende tiltak:

 • Holde tilbake ditt honorar frem til konflikten er endelig løst
 • Avslutte publiseringen av ditt innhold umiddelbart, og
 • Stille informasjon om ditt innhold til disposisjon på forespørsel fra tredjeparten (dette omfatter også informasjon om opprinnelse, produksjon, salg og distribusjon av innholdet ditt).

d) Ved forsømmelse av de ovennevnte pliktene kan de berettigede kreve erstatning av deg for skader som har oppstått, og selv kreve fritak fra alle krav fra tredjeparter.

4. Reklame

Vi har rett til å bruke innholdet ditt i reklameøyemed og oppgi deg som referanse. Det er imidlertid ingen forpliktelse til slik nevning.

5. Ansvarsbegrensning

a) Ved simpel uaktsomhet står vi (og våre rettslige representanter, medarbeidere og kontraktmedhjelpere) kun ansvarlig overfor deg for skader som oppstår

 • pga. skade på liv, helse og legeme eller
 • pga. mislighold av en vesentlig kontraktsforpliktelse (en forpliktelse som forutsettes for at kontrakten skal kunne iverksettes på korrekt måte, og som du rettmessig kan forvente at overholdes); i dette tilfellet er vårt ansvar likevel begrenset til erstatning av en forventet, typisk skade som kan oppstå.

b) Den foregående ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom vi overfor deg

 • forsettlig tilbakeholder informasjon om en feil,
 • har overtatt en garanti for en vares egenskaper, eller
 • er ansvarlige uavhengig av skyld på grunnlag av lovbestemmelser.

6. Kontraktens varighet

Kontrakten inngås med deg på ubestemt tid, og kan når som helst sies opp skriftlig av begge parter. En oppsigelse finner også sted dersom du stenger partnerkontoen din. Etter en oppsigelse avregner vi partnerkontoen din iht. D.2.2. uten at det kreves et minimum-tilgodehavende.

7. Avsluttende bestemmelser

a) Du har kun rett til motregning eller tilbakeholding såfremt kravet er rettslig fastslått eller uomstridt. Ut over dette kan du kun utøve en tilbakeholdingsrett dersom ditt krav er begrunnet i denne kontrakten. Dine garanti- eller mangelkrav forblir uberørt av dette.

b) Du kan ikke overføre partnerkontoen din eller din kontrakt med oss til andre personer. Det samme gjelder for krav med grunnlag i kontrakten.

c) Kontraktsbestemmelser fra deg som avviker fra, er i strid med eller utfyller disse vilkårene (f.eks. dine egne generelle forretningsvilkår) vil ikke være gjeldende.

d) Endringer i kontrakten med deg (inkludert disse vilkårene) kan også avtales på følgende måte:

aa) Hvis endringen av kontrakten er rimelig å forvente av deg, er vi berettiget til å endre kontrakten dersom

 • juridiske, offentlige, økonomiske eller tekniske rammebetingelser som ligger til grunn for kontrakten forandres, eller
 • det innføres nye funksjoner i våre tjenester eller allerede eksisterende funksjoner i tjenestene tilpasses.
 • En endring er rimelig å forvente dersom den ikke fører til sterke endringer i den kontraktsmessige balansen og det ikke oppstår sterke innskrenkninger i de tjenestene du benytter.

bb) Hvis vi ønsker å endre kontrakten i ovennevnte tilfeller, vil vi informere deg om kontraktendringen og tilby en ny, gyldig kontrakt minst tre uker før den planlagte ikrafttredelsen. Hvis du ikke motsier gyldigheten av den nye kontrakten i form av en skriftlig erklæring innen tre uker etter tilgang til vårt tilbud, anses endringene som godtatt av deg i det fristen utløper. Hvis du motsier gyldigheten av den nye kontrakt i korrekt form og i rett tid, vil kontrakten fortsette å gjelde uten endringer. I dette tilfellet forbeholder vi oss retten til å si opp kontrakten med deg for å sikre likebehandling av alle partnere. Ved starten av treukersfristen for motsigelsen vil Spreadshirt informere deg om motsigelselsesretten, muligheten for å erklære motsigelsen og betydningen av din reaksjon.

e) Kontrakten med deg underligger lovbestemmelsene i Forbundsrepublikken Tyskland og utelukker universell internasjonal lov, særlig FNs internasjonale kjøpslov, samt internasjonal privatrett.

f) Hvis det skulle oppstå konflikter mellom oss og deg angående kontrakten, er vårt hovedsete verneting dersom

 • du er kjøpmann («Kaufmann») i henhold til tysk handelsrett («Handelsgesetzbuch»)
 • du ikke har generelt verneting i Tyskland
 • du etter kontraktsinngåelsen flytter ditt bosted eller vanlige oppholdssted til utenfor Tyskland, eller
 • vi ikke kjenner ditt bosted eller vanlige oppholdssted idet saken opprettes.

g) Hvis én eller flere bestemmelser i disse vilkårene er eller blir helt eller delvis ugyldige, eller hvis disse vilkårene inneholder mangler, forblir gyldigheten av de øvrige bestemmelser i kontrakten uberørt av dette.

Takk for at du leste gjennom vilkårene helt hit. Vi ønsker deg lykke til sammen med Spreadshirt.